Hää Uma Lehe lugõja! Vanal Võromaal postitõdas Umma Lehte postkasti massulda, a ekkä postkasti lehte ei jakku. Üten Omniva postituspiirkundõ muutumisõga 1. põimukuust ja lehetoimõndusõ tettü jaotusõ täpsüstämisega tulõ muutuisi ka Uma Lehe postitamisõ man.

Suurõmba muutusõ pututasõ Setomaa ja Valga valda. Setomaa vallan Umma Lehte 1. põimukuust massulda inämb ei postitõda. Valga vallan postitõdas lehti väega veidü. Väikumba muutusõ omma ka muial piirkundõn.

Hää lugõja! Ku tahat Umma Lehte egä katõ nädäli takast umma postkasti saia, sis kõgõ kimmämb viis om taad lehte telli. Lehte saa telli ExpressPostist, internetin aadrõsi tellimine.ee/umaleht päält vai telefoni 617 7717 päält. Uma Lehe aastatelmine mass 12 eurot, e-arvõ püsimassulepinguga 0,85 eurot kuun.

Uma Lehe telmine and sullõ võimalusõ üten avita võrokeelitse aokirändüse tegemisele. Uma Lehe teljä om iks kõgõ kursin tuuga, miä võrokeelitsen ilman tähtsät sünnüs.

Aituma kõigilõ, kiä joba omma Uma Lehe teljä. Ja vahtsõ teljä, olkõ terve tulõmast Uma Lehe teljide perre!

Rahmani Jan, Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit