Seo suvi om joba olnu egäsugumaidsi suuri sündmüisi täüs. Pikäaolinõ Uma Lehe tagaküle luu kirotaja Ruitlasõ Olavi sai seo kuu alostusõn 50aastadsõs ja tuul puhul peeti Võrol maaha kõrralik katõpääväline konvõrents, kon kõnõldi Ruitlasõ elost ja loomingust. Hää oll’ nätä Võro pääl hulka tunnõtut kirärahvast ja kullõlda-kaia Ruitlasõga köüdetüt.

Viil suurõmb pido oll’ Tal’nan, kon peeti laulu- ja tandsupido juubõlit. Sääl oll’ kogoni nii, et kõik tahtja es mahuki pääkontsõrdi aigu laululava mano, ja noil, kiä sisse saiva, oll’ küländ kitsas olla. A kontsõrt oll’ võimsa!

No om tulõman viil hulga suuri asjo. Võrol käü perimüstandsu festivaal, Põlvan tulõ Harmoonika, kuu lõpun peetäs Võrol latsifestivaali. Vahtsõ kuu alostus tuu Moostele suidsusannasümfoonia ja suidsusannapäävä, Setomaal peetäs kuningriiki ja suurõmbit-vähämbit sündmüisi tulõ viil ja viil.

Ku sinnä mano panda viil kasvumaja ja aialapp, seene- ja mar’amõts, saa pia selges, et peris egäle poole olõki-i jõudu minnä. Tulõ valli tuu, miä süämele kõgõ ligemb. A kül om iks hää, et suvi kõiki naid võimaluisi pakk ja avitas tüüasju pääst vällä saia. Tuud kõkkõ kokko kutsutas suvitsõs puhkusõs.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit