Timahavanõ üle-eestiline vallaliidsi talodõ päiv om 21. hainakuul. Et Vana-Võromaa om timahava Eesti söögipiirkund, sis om ka talodõ päävä vallategemine seokõrd Võromaal Tiri külän Maamehe Golfi talon.

Tuud, määndse talo küläliidsi uutva, saa kaia internetist kodolehe avatudtalud.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit