Olkõ valmi, sehvi tulõva!

Ma kuuli raadiost, et põllumiihi elo lätt kerembäs. Vähämbält siih kandih piä-i inämb murõhtama, kost suvõl kipõl tüüaol tüütegijit leüdä. Ku kaabuga ministri taht är keeldä Ukrainast tulõva maaskidõ ja kurkõ korjaja, sõs no tulõvagi appi riigiammõtnigu. Ka seo aasta saat riik uma ammõtnigu vällä tüüle. Seokõrd sõs Kagu-Eestihte, koh omgi pall’o põldõ ja veidü inemiisi.

Ma mälehtä külh sovhoosiaigu, kuis sehvi tuudi liinast appi kardohkit võtma. Tüüd sai kah iks tettüs, a kõgõ põnõvamp oll’ tuu tsärrin, mis külä pääle tekkü. Kuu aigu oll’ nii miihil ku naisil põhjust hinnäst hummogu vurhvi lüvvä, et liinast tulnuilõ sehvele silmä jäiä. Nii et olkõ valmi, pia tulõ maalõ värskit verd!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit