20. hainakuu õdagu alostusõga kell 20 peetäs Harglõ kooli bussipiätüse lähkül mõtsan üülaatu nimega «Kotussõ uma üülaat». Laadu pääle tulõva käsitüümeistre, kiä möövä umma käsitüüd ja näütäse ja oppasõ tuud, midä mõistva. Valla tetäs ka mõtsakohvigu, kesküüse saa kullõlda kontsõrti. Ligemb teedüs internetist: kotus.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit