Riidi, 12. hainakuu nakkas tassakõistõ õdagulõ saama. Pähni külän RMK keskusõ väläopihuunõn alostas pääle üü-ülikooli avalik ülesvõtminõ, kon Kõivupuu Marju kõnõlõs paganist ja Tuksami Jaak laul jutu vaihõlõ ummi laulõ.

Üü-ülikuul om päämidselt raadiosaatidõ sari, midä 2000. aastagast pääle toimõndas ja kõrraldas Tootseni Jaan. Päält raadiosaatidõ om üü-ülikooli nime all tettü telesaatit. Seokõrd võetas jutt üles raadio jaos. Et parasjago omma pääle naanu Paganamaa päävä ja üü-ülikooli ülesvõtminõ om üts osa päivi programmist, om loenguteema kah paganidõ ja paganlusõga köüdet.

Kell saa 9 ja lektori läävä klassiruumi ette. Tuksami Jaak ütles, et timä suurt ei kõnõlõ, hoobis laul. Kõivupuu Marju tuu-iist lupa hulga kõnõlda. Klassiruum om kullõjit parasjago täüs: inämbüste paiklik rahvas, a kullõjidõ hulgan om ka vanapagana muudu pistü hiussidõga üü-ülikooli püsükullõja Johansoni Jaak. Ülesvõtminõ või pääle naada.

Üü-ülikooli vidäjä Tootseni Jaan ei olõ seokõrd esi tulla saanu, timä iist and umal vaiksõl viisil kõrralduisi timä veli Tootseni Tõnis. Paar sõnna sissejuhatusõs, et telefoni tulnu vällä lülitä, ja sis laul Tuksam Kaalepi Aini sõnnu pääle tett lauluga «Sääne miis» õdagu valla. Laul om avalaulus valitu tuuperäst, et tuu om ainus Tuksami laul, kon paganit nimmatas.

Niisama äkki, ku Tuksami laul pääle naas’, saa tä ka lõpu. Lektor Kõivupuu Marju ei lasõ vaikust majja, tä nakkas õkva jutuga pääle. Saami teedä, et kur’al jõul om olnu esisugumaidsi nimmi, et sõna «pakan» olõ-i eesti keelen väega vana sõna ja et Paganamaa ei olõ kah taa Trumbipalu mõtsa väega vana nimi. Kõivupuu jutt juusk, nigu tä esi kitt, 100 sõnna minotin. Kõlama jääs mõtõ, et as’a ei olõ kõgõ nii, nigu nimä paistusõ. Ka üts ja sama asi või esi inemiisi jaos tähendä nii hääd ku halva.

Niimuudu – jupikõnõ Kõivupuu Marju juttu ja sis üts Tuksami Jaagu laul vaihõlõ – taa õdak lätt. Puultõistku tunni lindas nigu kipõ tsirk ja lõpus jõudva esinejä sinnämaalõ, et ka Tuksami Jaak ütles mõnõ sõna sekkä ja Kõivupuu Marju laul paar laulurita üten. Sis om õdak otsan. Jääs viil üle raadiosaadõ är uuta.

Rahmani Jan


Seokõrdsõ üü-ülikooli lektori Tuksami Jaak ja Kõivupuu Marju klassi iin…


…ja tenoligu kullõja klassiruumin. Jutt käü paganist ja Paganamaast. Rahmani Jani pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit