Nigu iks, om ka timahava suvõ keskpaigan hulk suuri ettevõtmiisi, kon huvilidsõ saava üten lüvvä.

18.–21. hainakuuni käü Võro liinan ja maakunnan Võro perimüstandsu festivaal. Seokõrdsõ tandsupido päälkiri om «Veeränd pööret». Et säänest pito peetäs joba 25. kõrd, tähistedäs pido ümärikku tähtpäivä. Ligemb teedüs ja kava internetin: vorufolkloor.ee.

Puulpäävä, 20. hainakuul peetäs Põlvan lõõtspillipito Harmoonika. Seokõrd omma kullõjidõ siän delegatsiooni 28 Euruupa riigist ja üles astus akordioniorkestri Trappenkamp Saksamaalt.

27.–28. hainakuul peetäs Võro liinan Võro latsifestivaali. Teedüs vorulastefestival.ee kodolehe päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit