Timahavatsõlõ Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saadõti kokko 82 juttu. Jutukirotajit oll’ seokõrd 51. Aituma kirotajilõ, hindamiskogolõ ja lugõjilõ Eesti Rahvaluulõ Arhiivist (ERA) ja Võro liinavalitsusõst.

Pääpreemiä

Leinusõ Arvo, jutt «Kirvõkuninga aasta». Jutuvõistlusõ 1. kotus, katõgooria «Periselt sündünü tõsinõ lugu» võidulugu.
Prisko Mart, jutt «Nõiatütre needüs». Jutuvõistlusõ 2. kotus, katõgooria «Periselt sündünü nal’alinõ lugu» võidulugu.
Reiliku Kalev, jutt «Kas puu otsast allatulõminõ om selge?» Jutuvõistlusõ 3. kotus, katõgooria «Mu oppaja» võidulugu. Katõgooriavõidu valisi vällä ERA hindamiskogo.
Saarõ Hedy, jutt «Kuis ma aoluku tei». Katõgooria «Lugu, midä es juhtu» võidulugu.
Väljandu Ellen «Latsõpõlvõ uulitsan». Katõgooria «Võro liin om ilmanaba» võidulugu. ERA oppajajutu 2. kotussõ preemiä.

Eräpreemiä

Liini Enel – põlvkundõvaihõlidsõ köüdüsse luu eräpreemiä.
Kiviti Kadri – hengelidse luu eräpreemiä.
Silla Silver – hiidütämiseluu eräpreemiä.
Õispuu Aimi – elolidsõ nal’aluu eräpreemiä.
Antoni Annika – müügiluu eräpreemiä.
Pulga Jaan – pöörädse reisiluu eräpreemiä.
Raudkatsi Ene – kavala ravialodsõ eräpreemiä.
Urmi Aili – häädüse jutlustamisõ preemiä, viinamiihi hoiatusluu eräpreemiä.
Puuri Siiri (var’onimi) – hää nal’aluu eräpreemiä.
Pärnaste Leida – filmiaoluu eräpreemiä.
Orassoni Elmet – luudusjutu eräpreemiä.
Läti Vaike – tunnõdu inemise avamisõ eräpreemiä.
Pleschi Aino – feminismi eräpreemiä ja ladusa luu preemiä.
Koori Helve – süämehe minevä oppusõ eräpreemiä.
Säinasti Enno – eräpreemiä «Egäst olokõrrast om välläpäsemine».
Valpri Liina – vannu pildikeisi elostamisõ eräpreemiä.
Orassoni Rael-Adiina – vana tarkusõ jagamisõ eräpreemiä.
Niklusõ Mare – tarviligu (elo)oppusõ eräpreemiä.
Plumanni Kaja-Riina – ERA oppajajutu 3. kotussõ preemiä.

Tennämi koolilatsi

Jacobsoni Zoe Emilie – ERA väikuvormi avvohind.
Jaroslavski Olimar – vahtsõ luu preemiä.
Oru Lisette – 21. aastasaa luu preemiä.
Rämsoni Oliver-Sten
Piirisilla Marili – ERA väikuvormi avvohind.
Plaado Maritte Arianne
Zirkeli Hilda
Kulaga Natali
Värtoni Delisa

Hää jutu preemiä

Linderi Kaja, Liira Singa, Kürsa Ere,
Liiva Aasa, H. (var’onimi), Riitsaarõ Laine, Õkva Margit, Oleski Villem, Paborti Daisy, Aidma Hele, Zilmeri Hele, Patte Maimu, Kurõ Hilja.

Toimõndus tennäs

Ploomi Ati (var’onimi), Kolodinskaja Külli, Kindma Maimu, Pressi Heli, Kikka Reka (var’onimi).

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit