Seod nimme kand Eestin 194 inemist. Sündü taa edimält nellän paigan, egä nimi esimuudu. Koorastõ mõisan pand’ praosk Roth taa nime 1809. aastagal Rebäste külän, paarin nimega Suwwi. A Vahtsõ-Kambja mõisan sai taa nime Talvikesse Pede Jurri uma perrega, mõisakirjun külh vahtsõt muudu talu perrä Parve Jüris kutsut miis. Priinimi lühendedi vanast Talvikõsõ talu suguvõsa nimest.

Viitinä mõisan panti Talw Muduri külä ütele peremehele ja sugulaisilõ. Varahadsõmb keriguraamat nimetäs tuud peremiist Jürihani Talwe wäe Petre P Jaan. Talwe Wäggi om keriguraamatun ka esä Piitre nime manu kirutõt. Sõna vägi tähendäs tan hõimu, nii nigu soomõ keelengi tähendäs väki rahvast vai taluperet. Viitinän om Talvõvägi olnu vanas lisanimes. Käravete mõisan Ambla kihlkunnan panti kah Talw, a tuud om keriguraamatin kirotõt ka Talb. Nimi tähend sõs innemb tüüriista, talva, midä Võromaal olõs kutsut hoobis tõlv.

Nimme Talv võeti ka üts kõrd 1921. aastal Petserimaal ja tervelt 18 kõrda eestistämise aigu. Eestistämisel võtmist juhtu rohkõmb Pärnun, Lääne-Eestin ja Tal’nan, a sõski võtsõ ka üts Toolamaa Ritsbek hindäle vahtsõ nime Talv.

Saarõ Evar

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit