Vahtsõliina kihlkunnan Loosi mõisan inneskidsen poodiruumin käü inne jõulu kõva ettevalmistus. Loosi kandi selts om võtnu plaani kõrralda 21. jõulukuul jõulumaa, kon küläliidsi uutva jõuluvana ja jõulumemm, loetas muinasjuttõ ja mängitäs näütemängu.

Ku mitmõl puul om jõulu aigu iks esisugumaidsi pühhiga köüdetüid tegemiisi olnu, sis Loosi kandin om sääne jõulumaa edimäst kõrda. Mõttõ jõulumaa tetä alost’ Liivaoja Meelis, kiä lüü seldsi tegemiisi man hengega üten. Et mõtõ es jäänü õnnõ mõttõs vai tõisi tetä, kirot’ Meelis valmis ka üte näütemängu, kon jõuluime inemise parõmbas muut. No lätt seldsirahval hulga auru lisas ruumõ ilosambas tegemisele ka näütemängu selgesopmisõ pääle.

Loosi kandi seldsi iistvidäjä Tomsoni Viive ütles, et perämädsel aol om seltsi mano tulnu hulga noorõmbat rahvast ja tetäs iks inämb plaanõ, midä vahtsõt ette võtta. Kuun käüdäs näütemängu tegemän, a päält tuu om kõrda tettü ka mitu ruumi, kon olla ja midägi tetä. Vahtsõ tegemiisitarõ nukan sais lavvatennisselaud, om latsinukk ja plaanitas üles panda ka peele (kangastele). A parhilla om päämidses iks jõulumaa ettevalmistus.

«Tan tegemiisitarõn nakkasõ olõma jõuluvana ja jõulumemm. Raamadukogun om egäl puultunnil muinasjutu lugõminõ ja jõulukaartõ tegemine. Saalin om pipõrkoogi kaunistaminõ. Kell 13 ja 15 mäng näütetsõõr saalin näütemängu. Ja õdagu kell kuus nakkas umakandi latsilõ jõulupido,» seletäs Tomsoni Viive jõulumaa plaani valla.

Loosi kandin om elo vahtsõ vungiga käümä lännü. Tomsoni Viive lugõ kokko, et kandi säitsmen külän eläs kokko 42 last. «Jõulumaalõ omma kellä 11–15 kõik oodõdu, ka kavvõmba kandi rahvas,» kuts Viive.

Rahmani Jan


Loosi kandi seldsi näütemängutsõõri rahvas kaes aknõ poolõ, kas päkädsi joba tulõva. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit