Käü iks suurõ kaariga arstõst müüdä. Pall’u kaibat, saat nahuta, vähä käüt, saat kah nahuta.

1. jagu. Lätsi Tartuhe kõrvakliinikumi, et aparaat nigu logisõs. Illus nuur abilinõ istõ tõsõl puul lauda ja küsse probleemi. Ma sis kõnõli, et kaegõ, lugu um tuu, et ku kiäki naard, ma naara üten, ku tõsõ kässi plaksutasõ, plaksuta ma kah üten, aga arvu ei saa, mis kõnõldi ja mille pääle plaksutõdi.

Sis tuu tohtri sattõ kummalõ lavva pääle ja kostsõ pääle naarmisõ lõppu, et nii hääd kaibust olõ ei kiäki edesi andnu. Saigi vahtsõmba massina, vanal oll’ määnegi jupp kulunu.

2. jagu. Kai iks, et prilli tuhmi, a arvssi, et pää käü muidu ümbre. Sis kuulut’ üts optigapuut, et hoiat kokko 100 eurot, ku tulõt näide mano. Illus arstipreili nakas’ uurma, ku vana mul naa prilli omma. Vai jummal, kos pahasi är, nii huulmada inemine, katõsa aastat vana prilli, ei hooli hindäst. Ja ku tä nummõrt kai, sis näkk’, et nuu omma väega nõrga kah. Trüüste tedä, et mul oll’ tervüs nii käest är, et oodi surma. Kuna tuu jäi tulõmada, sis nüüt saa vahtsõ prilli. Saigi odavambalt ja naaruga poolõs. Ei saa ma sotti, kuna om õigõ aig arsti manu limbada…

Raudkatsi Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit