Põlva matkaklubi kuts 26. joulukuul, tõõsõl jõulupühäl huviliidsi matkama. Ligi 12 kilomeetrit pikk matk nakkas pääle kell 11 Põlva keskplatsi päält. Matkalõ minejä piäs hinnäst kirja pandma ildampa 25. joulukuul meiliaadrõssi polva.matkaklubi@gmail.com pääl.

Ligembät teedüst saa kaia internetist aadrõsi matkaja.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit