7. jõulukuul saiva president Kaljulaidi Kersti käest kittä aasta priitahtligu ja tegüsämbä kodanigu. Preemiäsaaja valisi vällä Eesti küläliikmine Kodukant ja vabaütisüisi liit. Aastaga härgütäjäs valiti Võromaa «Vunki mano!» luumistalos.

«Mi jaos tull’ tuu üllätüsenä,» kõnõlõs luumistalgidõ üts vidäjä Margi Martin. «A jo mi sis iks silmä olõmi jäänü. Olõmi mitu aastat toimõndanu, meid om kutsutu ka muialõ kõnõlõma, kuis mi taad tennü olõmi.»

«Vunki mano!» om Võromaal vällä märgitü häkatoni muudu luumistalos, kon proovitas lühkü aoga ütenkuun hüvvile mõttilõ vunki mano anda. Siiämaalõ om «Vunki mano!» luumistalossit peetü Võromaal kolm kõrda, järgmäne luumistalos tulõ 12.–14. urbõkuuul 2020 Kuldrin. Ligembät teedüst «Vunki mano!» kotsilõ saa kaia internetist kodolehe vunkimano.vorumaa.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit