Joulukuu lõpun saa 74 aastakka Lükkä punkrilahingust. Nigu aastit kombõs om olnu, tetäs lahingu aastapäävä aigu säälkandin matk Lükkä mõtsavelli punkri mano ja peetäs loengut.

Timahava peetäs mälestüsmatk puulpäävä, 28. jõulukuul. Kell 10 saias kokko Nursi mõtsavelli mälestüskivi man, säält sõidõtas autoga edesi punkrilõ ligembäle. A ku tii om väega muanõ, või juhtuda, et autoga väega ligi ei saaki.

Lahingupaigan pandas kündle palama ja peetäs vaikusõminotit. Edesi mälestedäs hukka saanuid mõtsavelli kell 12 Nursi mälestüskivi man. Kivi mano pandas lilli ja kündle ja lastas avvupaukõ. Mälestämisest võtva ossa Kaitsõliidu Võro malõva, Rõugõ valla, nuurkotkidõ-kodotütride esindäjä ja kaplan.

Kell 12.30 pakutas Nursi raamadukogon lämmind tsäid ja aetas juttu. Ettekandõ tege Hõrna Aare, huviliidsilõ om valla mõtsavelle tarõ.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit