Minevä puulpäävä, 14. joulukuul peeti Võrol Kreutzwaldi muusõumin Lauluesä mälehtüspäivä, kon anti kätte timahavanõ Kreutzwaldi mälehtüsmetäl ja stipendiüm.

Timahavanõ mälehtüsmetäl anti kirändüstiidläsele Veidemanni Reinulõ. «Veidemannilõ anti Kreutzwaldi mälehtüsmetäl rahvuseeposõst «Kalõvipoig» kirotavidõ kirändüsuurmiisi iist. Pikäaolidsõ ja missiooniga tettü tüü iist eesti kirändüse ja kultuuriluu mõtõstamisõ ja tutvastegemise man,» kõnõl’ Kreutzwaldi memoriaalmuusõumi juhataja Hollo Aimi.

Muusõum and vällä ka Kreutzwaldi stipendiümi ütele noorõlõ inemisele, kiä om viil uma tii algusõn. Nii om Lauluesä avaldanu suuvi uman testamendin. Stipendiümi saaja esitäs muusõumilõ egä aasta üts Vana-Võromaa gümnaasium. Timahava valisi Kreutzwaldi stipendiümi saaja ummi parõmbidõ siäst vällä Räpinä ütisgümnaasium. Stipendiümi sai Naruski Ragnar, kiä opp 12. klassin.

Klassijuhataja om timäst kirotanu nii: «Ragnar om tüükäs ja andõkas, täl om uma kimmäs ilmakaeminõ ja elofilosoofia, kon omma väega tähtsä tervüsligu eloviisi. Timä huvialas omma kirändüs ja aolugu ja om luuta, et tä tegemiisist kuulõmi viil edespite.»

Rahmani Jan


Mälehtüsmedäli saanu Veidemanni Rein ja stipendiümi saanu Naruski Ragnar 14.12.2019 Võrol Kreutzwaldi tarõn. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit