Puulpäävä, 9. märdikuul kellä 9–15 peetäs Võro liinan Võro spordikeskusõn Uma Meki suurlaatu. Laadu pääl müvväs päämidselt mikandist peri söögi- ja talokraami. Säänest laatu peetäs joba kümnes kõrd.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit