Nõglaravi sällävalu vasta

Periselt sündünü lugu: üts miis oll’ kuuldnu, et sällävalu vasta avitas umbõ häste kadajavihaga vihtminõ.

Tekk’ sis kadajaviha, vihtsõ hinnäst hoolõga sannan ja saigi parõmb. Viha pand’ tä õkva kerese kõrvalõ kuioma.

Järgmädsel puulpääväl kai, et viht om viil kõrralik, ja läts’ jäl vihtma, a vihta inne es havvuta. Nigu edimädse matsu lei, nii naas’ rüükmä. Viha küllen es olõ inämb üttegi nõkla, a mehe sälg oll’ nõklu täüs nigu siilil.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit