Võxit om läbi vai?

Ma kuuli raadiost, et nii Võro liin ku terve Võromaa taheti Eesti riigi külest är lõigada. Tuu käve peris kipõstõ: kõgõpäält oll’ liin pümme ja poodi panti kinni, sõs es saa mõskõ ega kusta, pia es saa ka kõlista ja oll’gi Võxit tettü.

Sääl Inglüsmaal kõnõlõsõ nä jo kolm aastat Brexitist, a siiämaani saa ei är mintüs. A kae kuis meil Võromaal! Hummogu Kirsi Pilvi karist’ tormi iist, ni õdagus oll’gi plats puhas.

Kas valitsus tahtsõ pruuvi, kuimuudu inemise omma kuulda võtnu, et kodo piät konservõ ja kuivikit kokko ostma? A kuimuudu sa mobiililevvi kokko ostat? Tuud olõ-i viil plekkpurkõ seeh müümä naatu. Vast piässi iks määnestki säädüst ümbre tegemä, et vähämbält kõlista saanu.

Siseministrist oodassi külh inämb eloliidsi asjuga toimõndamist ja veidemb aoraiskamist tõisi inemiisi eräelo pääle. Egäl juhul tulõ katussõ kõvõmbidõ kruvvõga kinni käändä vai hoobis kivvest tetä. Ja valitsus piät riigi rahaplaani viil rohkõmb katussõrahha mano pandma.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit