Kuul om ullõ jaos

Küläkoolin es tulõ poiskõnõ kuuli. Ku puuduminõ pikembät aigu kestse, läts’ oppaja koolilatsõlõ kodo.

Poiskõsõlõ oll’ sääl antu umajago tüüd. Maal aja jo üts tüü tõist takan, lõppu ei tulõki.

Oppaja küsümise pääle, mille poiss kuuli ei tulõ, oll’ poisi imäl vastus varnast võtta: «Kuul om ull’õ jaos. Kes toimõ tulõva, noilõ ei olõ määnestki koolinkäümist vaia.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit