Timahava oll’ Lindora laadul rahvast tsipa veidemb ku hariligult. Laat trehvü iispäävä pääle ja eelmine päiv oll’ olnu kõva torm, vast sis tuuperäst. A müüjit oll’ hulga ja päävä pääle liiku ka ostjit parasjago. Müüdi kõkkõ, midä Lindora laadul iks: eläjit, käsitüüd, söögikraami ja rõivit. Hans’at seokõrd avaligult es müvvä, arvada peläti kontrollõ. Hulga laadumüüjit oll’ tulnu Lätimaalt, nigu perämäidsil aastil kombõs.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit