Mõnõ võrokeelidse sõna võiva põh’aeestläisi essütä. Näütüses ku kiäki ütles: nakkas astma, sis või eestläne arvo saia, et keski om nakkusõga saanu hengämisehaigusõ. Säändsist sõnnost om no kokko pant sõnastu, miä kand nimme «Võru-eesti eksitussõnastik».

«Seo om raamat, kohe om kor’at sõnno, mink võrokiilse tähendüsega võit essüdä, ku tunnõt õnnõ (põh’a)eestikiilset tähendüst,» seletäs raamadu kokkosäädjä Kalla Urmas Võro instituudist.

Kokkosäädjä sõnno perrä tull’ mõtõ tetä sääne raamat mitmõst lättest. «Soomõ-eesti ja inglüse-eesti essütüssõnasto olli joba olõman; võro keele opmisõ man lätt kõgõ vaia virgutavit abinõvvõ; mitmidõ võro sõnno (karistama, mürk) põlidsõ tähendüse nakkasõ eesti keele mõol joba unõhtuma,» ütles Kalla Urmas.

Sõnastu jaos otsõ kokkosäädjä matõrjaali eesti-võro sõnaraamatust, näütit anni mano ja tähendüisi avidi täpsüstä «Eesti murrete sõnaraamat» ja Eesti Keele Instituudi murdõsõnavara teedüstü. Raamat sai 224 lehekülge paks, kaasõ- ja sisupildi tekk’ essütüssõnastulõ kunstnik Oolbergi Taavi. Raamadu and’ vällä Võro instituut.

Kokkosäädjä Kalla Urmas käü vällä viil üte mõttõ, kuimuudu raamatun ollõv saanu lisas keeleopmisõlõ abis olla. Tuu om reklaamimaailm. «Parhilla omma moodun reklaami, miä vigurdasõ üte ja sama sõna eesti- ja inglüskiilse tähendüsega. Ku no seo raamat vällä om tulnu, võimi Võromaal uuta ka säändsit reklaamõ mõnõ vanakraamipoodi pääl nigu «Vana uut!» vai egäle poodilõ pasvat silti «Õnnõ meilt!»»

Essütüssõnastu edimäne ettenäütämine tetti seo iispäävä hummogu Võro gümnaasiumin. Raamatut avit’ tutvas tetä ka luulõtaja Contra, kiä oll’ valmis saanu pikä luulõtusõ, kon üts rida eesti, tõõnõ võro keeli ja kon essütävide sõnnoga mängiti. Tuu luulõtusõ lõpp om sääne:

määnegine lämmi suust
tilgub välja tema suust
tä om süüdü et ei jääki
kuu lõpuks mingit jääki
alale mu karmanihe
see on minu karmanihe

Rahmani Jan


Raamadu näütämine Võro gümnaasiumin seo iispäävä. Pildi pääl seletäs kokkosäädjä Kalla Urmas raamadu kaast valla. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit