7.–10. märdikuuni peetäs Tal’nan Saku suurhallin suurt ja tunnõtut märdilaata. «Mi läämi seokõrd Võromaa käsitüürahvaga vällä savvusannateemaga. Meil omma üten virtuaalsõ prilli, kon saa nätä sannankäümist üten kombidõga. Üten om kõkkõ sannakaupa alatõn pühüssist kooni seebini. Om vihtu, vihakohvri, sannamütsü – kõik, mis om sannaga köüdet,» selet’ MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü iistvidäjä Oja Vilve.

Võrokõsõ lövvät timahavadsõ märdilaadu pääl üles pääussõst sisse minnen hääd kätt, kon omma ka saarlasõ, hiidlasõ ja seto uma kraamiga.

UL


Vana-Võromaa käsitüünukk minevä aasta märdilaadu pääl.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit