Võromaa juuriga tunnõt akordionimängjä ja muusigategijä Bartosiki Tuulikki näütäs seo nätäl umma vahtsõt plaati «Torm veeklaasis».

Timä Võro kontsõrt om neläpäävä, 7. märdikuul kell 19 Stedingu majan.

Muusik om ütelnü, et timä loomingulõ andva huugu nii Võromaa luudus, perimüs, inemise ja paiga ku ka reisi kotost kavvõmbalõ. Võro kontsõrdil lüü üten ka mandoliinimängjä Talsi Villu.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit