Latsiaokiri Täheke om joba hulk aigu kõrra aastan vällä tulnu ka võrokeelidse numbrõga. Seokõrd om võrokeeline märdikuu nummõr. Värskit võrokeelist Tähekeist näüdätäs riidi, 8. märdikuul Võro keskraamadukogo latsiosakunnan.

2019. aastaga märdikuu võrokeelitsen Tähekesen om avaldõt Holtsi Leila, Ruitlasõ Olavi, Kareva Dorise, Saarõ Evari, Panga Milvi ja tõisi juttõ ja luulõtuisi. Pildi omma tsehkendänü tõisi siän Platsi Marja-Liisa, Mildebergi Piret, Oolbergi Taavi.

Kõivupuu Marju kirotas märdi- ja katrikombist, lukõ saa ka mi luudusõ kõgõ suurõmbast mõtsaeläjäst põdrast.

Tähekese võrokeeline nummõr kingitäs kõigilõ Vana-Võromaa 1. klassi latsilõ ja noilõ, kiä koolin võro kiilt opva. Ku kiäki väega taht hindäle võrokeelidse Tähekese nummõrd, sõs saa tuud osta Võro instituudist (kon om müügil hulga tõisigi võrokeelitsit raamatit ja plaatõ) vai Tähekese toimõndusõst Tal’nast.

Vahtsõ Tähekese vällänäütämine tetäs riidi, 8. märdikuul kell 13.30 Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnan. Kõik huvilidsõ omma oodõdu.

Rahmani Jan


Platsi Marja-Liisa pildiga vahtsõ Tähekese edekaas.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit