Arvada näi ma tuud unõn. Peris kimmäs saa-i joht olla, a vast tuu iks unõnägo oll’. Periselt jo aig ei hüppä ja väega andsakit asju ei sünnü.

Lugu oll’ sääne, et Kasahstani president Nazarbajevi Nursultan and’ ütel pääväl tävveste uutmalda teedä, et tä astus uma kotussõ päält tagasi. Ligi 30 aastakka oll’ tä riiki juhtnu ja äkki ütel pääväl inämb es jõvva. Järgmäne päiv vannutõdi ammõtilõ vahtsõnõ president, timä nimi oll’ Tokajevi Kasõm-Žomart. Edimädse as’ana ütel’ tä, et no tulõ Kasahstani pääliin Astana ümbre nimmada. Pääliina vahtsõs nimes piät saama Nursultan.

Sis tull’ aohüpe ja oll’ aasta 2046. Eesti riigijuht Ratta Jüri and’ tävveste uutmalda teedä, et tä astus uma kotussõ päält tagasi. Ligi 30 aastakka oll’ tä riiki juhtnu ja äkki ütel pääväl inämb es jõvva. Järgmäne päiv vannutõdi ammõtilõ vahtsõnõ riigijuht, kink nimme ma es näe. Edimädse as’ana ütel’ tuu, et no tulõ Eesti pääliin Talliin ümbre nimmada. Vahtsõs pääliina nimes piät saama Jüri.

Lugu läts’ väega laapsalõ edesi. Jüri nimega alõvik oll’ säälsaman pääliina küle all olõman, vaia oll’ õnnõ tsipakõsõ piire muuta ja vahtsõnõ nimi sai pääliinalõ nigu nipsti.

Midä taa unõnägo tähendä või, tuud ma joht är arvada ei mõista. Kas kiäki mõist


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit