Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Kusti talvõl

 
Egä talv, ku lätt külmäs, nakkas traumapunkti noid Kustisid tulõma. Muul aol ei panõ näid tähelegi. Päämine um iks külmämine. Kül umma käe ja inämbähe jala är külmänü. Rõivit um näil mitu kihti sälän, a jalavar’o umma kehvä. Mõnõl õnnõ ketsi vai seerigu.

Um parõmb, ku rõivakihte maaha ei koori, selle et sääl eläse tihtsäle täi ja kirbu. A ütel oll’ haav ja sääl seen vagla. Ja kae ku ruttu nä viil naksiva säält vällä juuskma. Osa sattõva maaha ja pandsõva põrmandut pite kah pagõma.

Mul um iks noist Kustisist hallõ kah. Vaihõl nä kõnõlõsõ, kuis näide elo um nii ummikuhe lännü. Mõnõl näist um eski korgõmb haridus. A kunagi nä ei taha tunnista toda pääsüüdläst – alkoholi.

Vaihõl tunnus, et mõnõl viil pääle mino um näist hallõ. Ütskõrd talvõl tulle jälleki seerikidega Kusti ja kaivas’ jalavallu. Naas’ sis seerikit är võtma ja nuu tulliva kõgõ jalanahaga.

Sis külh tohtri ütel’ tälle: kon sa, miis, nii kavva ollit, tulnu no varramba, olõs saanu lämmähe, rohto ja süvvä viil päälekauba.

Vaimnõ terror

 
«Ma tapa teid kõiki är!» Säänest lausõt olõmi pidänü rohkõmb ku üts kõrd kuuldma. Esieränis külgetükjide pur’on ravialotsidõ suust, kelle umma kiirabi ja politsei kohalõ toonu.

Teno toolõ, et peräkõrd turvamehe tüüle võeti, umma kõik säändse ravialodsõ api saanuva ja meditsiinitüütäjä ello jätnüvä.

Ma kõgõ mõtlõ traumapunkti tüü pääle, et mis meil viga lämmän ja valgõn ruumin tüüd tetä.

Hullõmb tüü um politseil ja kiirabil pimmen ja külmä käen. Johtumispaiga pääl um pall’o rassõmb tüüd tetä ja tuu tege meele kah rohkõmb haigõs.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit