Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina allee 11, Võro liin) saa keväjä alostusõst pääle kaia esierälist välläpanõkit. Näütüsesaalin käü ümbre 32 suurt kerrä, miä omma Eesti esi paigust peri meistride kässiga tettü.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liidu kõrraldõt näütüs «Ajatus» om vällä toonu rahvaperimüse kirä ja rütmi. Näütüs om süämest tullõv kittüs eestläisi aoga kogonõnu käsitüümõistmisõlõ, hääle maitsõlõ ja matõrjaalitundmisõlõ. Kokkovõtvalt kõgõlõ seolõ, miä hoiul Eesti Rahva Muusõumin ja midä meistri üle Eesti elon hoitva ja vahtsidõ põlvkundõga jagava.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit