Meil tan perämädsel aol tükütäs hiidütämä, et Eesti liigus diktatuuririigi tsihin. Otsustimi naabrimehega perrä kaia, määne tuu elo üten säändsen riigin olla või. Muudsa Euruupa perekunna muudu – kats miist ja neli last – võtimi ette nädälilõpureisi Valgõvinnemaalõ Grodno liina.

Grodno om üts sääne piirkund, kohe päses käümä viisalda. Olõma piät pass ja üts papõr, midä saa telli kipõstõ internetist. Viisalda saa sääl paigan kävvü teno president Lukašenka määrüsele, niimuudu või piirkunna tutvustusõst lukõ.

Esieräline prügükast.

Ku mõistat veidükese vinne kiilt ja internetti tarvita, om säändse reisi kõrraldaminõ väega lihtsä. Mi jätimi auto Druskininkai-nimeliste Leedu piiriliina ja edesi Grodno poolõ läts’ sõit liinibussiga. Üle piiri saaminõ võtt’ tunnikõsõ aigu, a kõik oll’ viisakas ja selge.

Kimmäst plaani meil reisiga es olõ. Tahtsõmi latsõ eläjäaida viiä ja maitsa paiklikkõ süüke. Katõs üüs saimi üüri bussijaama lähküle kolmõ tarõga euroremonditu kortina, tuu hind tull’ 90 eurot.

Rahvaarvu poolõst om Grodno Tal’na suuru. A piät ütlemä, et liin om küländ rahulik. Liiklus ei olõ närviline ja ei olõ väega säänest tunnõt, et suurõn liinan olõssi. Tähelepandmist herätivä kats asja: liin om puhas ja küländ pall’o või nätä politseid, kiä rohkõmb nigu turvamehe mõnt ütsikut joodikut manitsõsõ. Viil jäi silmä, et sõna Euruupa tähendäs sääl maal nigu kvaliteedimärki. Rõivapoodi ja muu kiti hinnäst iks tuuga, et tan om Euruupa kraam.

Uma lühkü reisi aigu jõudsõmi kävvü päält eläjäaia ka turu pääl ja kats kõrda liina pääuulidsa pääl patsiirmän. Ja kuigi uulidsanimmin omma iks Marks, Kirov ja muu säändse tegeläse, om liin esi küländ hariligu Euruupa liina muudu. Määnestki hirmu külh kongi pääle es tulõ.

Mi jaos olli Grodno liina hinna küländ mõistliku. Joba tuu, et autokütus mass mi rahan 66 senti liitri, and märki, et inämbüs asju omma poolõ odavamba ku meil. Väiku jutuajaminõ taksojuhiga tekk’ selges, et paikligul rahval omma ka palga küländ väiku. A poliitikast kiäki es kõnõlõ ja tuu oll’ meile kõgõ suurõmbas puhkusõs.

Grodno liina või väikus vällämaa-reisis tävveste soovita. Ka latsiga jää-i sääl sukugi hättä.

Rahmani Jan


Kolhoosnigõ turu pääl müvväs egäsugumast kraami. Epleri Raini pildi


Grodno liin üüse.


Euroshop: inglüse kiil tüküs ka Valgõvinnen poodinimmi sisse.


Grodno liina turistiuulits Sovetskoje.


Plastmass, papõr, klaas ja segäprügü sorditas ilostõ eräle.


Turu pääl müüdi soolapekki.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit