Egä jalasamm mass. Vähämbält vanõmba inemise jaos. A noorõ inemise pää jäl lõikas, kuis noid jalasammõ kokku hoita.

Säändse kuurma tegi valmis üts nuurmiis, kiä peris tihtsäle piät suurõ maja kütmises kuurist puid vidämä. Jalasamm täl viil kallis ei olõ, a harilik puuvidämine tulõ hindä jaos jo huvitavas tetä. Seo kuurma üten tükün tarõ manu vidämises läts’ iks õigõ hulga pruuvmist, aigu, ümbresadamiisi ja vahtsõlõ laatmist, a viimäte sai kuurmalaatmisõ kunst selges.

Julgõlõ võit üteldä, et kõrralikult laaditu puukuurma kõrral om jalavaiva õkva kolm kõrda veidemb. Tõsõst küllest muiduki piät säändse puukuurma «hopõn» olõma kimmä käega ja hään toonusõn, et üte tsõõriga käru juhtmisõga toimõ saia, ku puu omma käru pääle säetü. Vanõmba inemise ärku perrä pruuvgu, a noorõ puuvidäjä võiva külh oppust võtta.

Antoni Annika


Antoni Annika pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit