Pokumaa ja Eestimaa Luudusõ Fond kõrraldasõ puulpäävä, 30. urbõkuul luudussõbraligu mõtsandusõ päävä, kon muiõ tegemiisi hulgan näüdätäs püsümõtsandusõ võttit. Kõigilõ mõtsahuviliidsilõ, säälhulgan erämõtsaumanigõlõ näüdätäs esimuudu luudussõbraligu mõtsandusõ näüdüs-alla. Joba rohkõmb ku 20 aasta iist Valtri Edgari puult Pokumaa jaos vällä valitut mõtsa proovitas püsümõtsandusõ võttidõga jättä ilosas ja liigirikkas mõtsas.

Päävä edimäne puul pakk huviliidsilõ võimalusõ üten mõtsaeksperdiga Pokumaal luudussõbraligu mõtsaumanigu ja -majandaja silmiga ümbre kaia. Päävä tõõsõn poolõn kõnõldas püsümõtsandusõst ligembält ja kaias tuu teemaga köüdetüt dokumentaalfilmi. Uma kava om tuul pääväl ka latsilõ.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit