Et timahava om mitmõl Võromaalt peri kiränikul tsõõrik sünnütähtpäiv ja 110 aastat saa ka Võro liinaraamadukogo luumisõst, tähistäs Võromaa keskraamadukogo aastat mitmõ pidolidsõ ettevõtmisõga.

1909. aastal tetti valla Võro liina avalik raamadukogo. Võromaa keskraamadukogo pidä hinnäst tuu perrätulõjas ja tähüstäs timahava ümärikku tähtpäivä. «Terve aasta om juubõliaasta, mitmõsugumaidsi ettevõtmiisi ja näütüisiga püvvämi seod tähistä,» kõnõlõs raamadukogo direktri Kuljusõ Inga.

Parhilla saa raamadukogo lugõmissaalin kaia välläpanõkit kolmõ suurõ Võromaa sõnameistri Adsoni Arturi, Kolga Raimondi ja Jaigi Juhani raamatist. Näütüsel om kiränigõ varatsõmpi raamatit, noid, miä ilmu pagulusõn, ja ka mõni vahtsõmb raamat. Peris kõik kiränigõ raamadu näütüsele är mahtunu ei olõ. Hulk näütüsele saanuist raamatist omma peri Kolga Raimondi raamadukogost, miä päält kirämehe surma Võrolõ tuudi.

Kolga Raimondi mälehtüspäiv

Vahtsõ kuu alostusõn tulõ raamadukogon ka Kolga Raimondi mälehtüspäiv, kon kõnõldas kiränikust ja timä luudust. «Meil om Kolga Raimondi iin hää kohustus timä sünnüpäivä tähistä,» ütles Kuljusõ Inga.

Mälehtüspäiv nakkas pääle 6. radokuul kell 12 raamadukogo konvõrendsisaalin. Sarult peri kiränigu latsõpõlvõst ja kooliaastist kõnõlõs kodouurja Paeglisõ Aili. Edesi näütäs toimõndaja Allasõ Tiia minevä aasta vällä tulnut Kolga luulõkogomikku «Peo pääl elu hõpõ». Viil kõnõlõsõ raamadukogo tüütäjä: Pindise Merle Kolga Raimondi bibliograafiast ja Järve Aili väliseesti kultuuriaokiräst Tulimuld DIGARI teedüssekogon.

Kell 13 astus raamadukogo lugõmissaalin üles muusik Kalkuna Mari, kiä om tennü mitu laulu Kolga Raimondi sõnnu pääle. Ligembät teedüst saa Võromaa keskraamadukogo kodolehe lib.werro.ee päält.

Rahmani Jan


Välläpanõk Adsoni Arturi, Kolga Raimondi ja Jaigi Juhani raamatist. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit