Võromaa kängidsävabrik Ritico tege Eesti Vabariigi pidoaasta lõpõtusõs kinä kingitüse: kõik Võro liina latsiaia saava üte rühmä jao OmaKinga tsuugõ.

Tsuugõ kinkmise mõtõ tull’ jalavarjõ tuutja juhi Tillmanni Liisi sõnnu perrä latsiaidu hindä puult joba aasta tagasi. Inämbüsel latsiaidust omma olõman rahvarõivakomplekti, a sakõst om täpp i päält, tuu tähendäs tsuvva iks puudu. Üte säändse mõttõ löüdse ettevõtõ noidõ plaanõ ja ettepanõkidõ siäst, mis inne Eesti juubõliaastat inemiisi ja ütisüisi käest kokko kor’ati.

Ettevõtõ hõigas’ sis vällä, et egä EV 100 juubõlisussõ kollektsioonist müüdü paari päält lätt üts euro Võromaa latsi tsuugõ fondi. Sääne sõnnom oll’ ka sussõ man sildi pääl. «Võimi sis üteldä, et kingitüst omma avitanu meil tetä pall’o Eesti inemise,» võtsõ Tillmanni Liis kokko. Sussõl om olnu hää minek ja nii saiva tsuvva minevä aasta kats Põlva ja kats Võro maakunna latsiaida, kiä olliva esi kah suurõ huvilidsõ.

Aasta joosul om fondi rahha mano tulnu ja nüüd paksõ Ritico plaani vällä ka Võro liina nelläle latsiaialõ. Punamütsükese latsiaia opijuht Kõivumägi Merle ütel’, et nä omma pakmisõ üle perädü õnnõligu. Latsiaial om kommõ pitä viie-kuvvõaastaidsi latsi jõulupito vana ao kombidõ perrä – joba sääl om kinä latsi ütesugutsidõ jalavarjõga toimõndaman nätä. Mis sis kõnõlda tuust, ku tulõ latsiaida rahvarõivin esindämä minnä.

Tillmanni Liis ütel’, et õkva Eesti timahavvatsõs hällüpääväs ei jõuta Võro latsiaidulõ kingitüst vast valmis tetä, a keväjädsel pidol saava latsõ külh joba tsuugõn tandsu lüvvä.

Kabuna Kaile


Punamütsükese latsiaia latsõ pruuvva, mis nummõr tsuvva näile kõgõ inämb pasva. Kabuna Kaile pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit