Puhkus talvõl

Pandas paika aasta puhkusõgraafikut. Ülemb kuts tüütäjä hindä mano:

«Kas sullõ lämmi olu miildüs?»

«Ei!»

«A higidse naasõ miildüse?»

«Kos sa tuuga!»

«Häste. Sis saat puhkusõ talvõaos!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit