32. kõrda om Võro instituudi iistvõtmisõl käümän latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlus «Mino Võromaa».

Töie saatmisõ tähtaig om 1. radokuu – viil ei olõ ilda uma jutt, luulõtus, näütemäng vai märgotus kirja panda ja är saata.

Kirätöid oodõtas meili pääle kaile.kabun@wi.ee. Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd.

Parõmba kirotaja saava avvohinna.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit