Minevä puulpäävä, 26. vahtsõaastakuul Eesti-Läti piirijärve Kikkajärve pääl peetü kalapüüdmise võistlusõ «Kikkajärve kalakõnõ» võit läts’ seogi kõrd lätläisile. Tuu es olõ ka määnegi ime – kalla olli püüdmän õnnõ viis eestläst 32 lätläse vasta.

Säänest võistlust peeti joba ütsäs kõrd ja siiämaalõ ommaki võistlusõ võitnu õnnõ lätläse.

Rahmani Jan


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit