Võro linnujaama katusõraha

Ma kuuli raadiost, et Pärnoh panti raudtii kinni ja rongõ asõmõl nakkasõ vahtsõst linnujaamast linnugi lindama. Tuu asi käve näil sääl kipõstõ külh.

Võrol om rongiliiklus jo ammu otsa saanu, a linnujaama olõ-i viil siiäni ehitämä naatu. Vast seo vahtsõnõ aasta nakkas tuu ehitüs pääle, selle et mi kanti andsõ valitsus kõgõ rohkõmb katusõrahha. Tõisi katussidõ siäh võissi Võrolõ linnujaama katussõ valmis tetä, külh sõs saina kah kunagi saava.

A ku linnujaama iks ei tulõ, võissi tuu Wabadusõ soomusrong Valgast Võroni käümä naada. Sääl liini pääl ei sekä nä kedägi, sääl tõisi rongõ jo sõida-i.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit