Minevä pühäpäävä oll’ Võro liinan Vana-Võromaa kultuurikuan raamadu «100 Eesti rahvakandlemängijat ja -meistrit» vällänäütämine. Tego om Eesti folkloorinõvvokogo rahvakandlõmängjide kaardistamisõ ja ülesvõtmisõ tüürühma tüü kokkovõttõga.

Raamatust saa lukõ 100 Eesti rahvakandlõmängjä kotsilõ. Kõnõldas, kuis näist pillimehe saiva, midä mängvä ja kost näide pilli peri omma.

Raamatust kõnõl’ ligembäle kokkosäädjä, esitlüsel asti üles ka Võromaa tunnõdu kandlõmängjä ja näide opilasõ.

UL


Kandlõraamadu näütämine Võrol. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit