Seo inne valimiisi aig paistus tsipa tõistmuudu. Olõ kuulnu mitmõ inemise käest, et inämb ei mõistaki, kedä valli.

Poliitikidõ jaos om parhilla kõgõ kipõmb hindäkitmise ja vastatsidõ muaga pilmisõ aig. A midä valija viil inne valima minekit tetä saa?

Valija saa jala kõtu alt vällä võtta, hindäle laemba pildi selges tetä ja uman pään mõttõ kõrda säädi. Ei olõ mõistlik valli tuu perrä, midä telekast näet vai internetist loet, mass iks periselt kandidaadiga kokko saia.

Mi uman külän teimi nii, et kutsõmi seo valimisringkunna kõik edenumbri umakandi kohvikulõ rahvaga kokko saama. Paari pääväga oll’ suurõmba jao edenumbridõ käest lubahus tulla olõman. Nii saa mi rahvas kuu inne valimiisi kõvastõ poliitikit nätä ja kumpi. Ma usu, et tuust või egäleütele õigõmba valiku tegemise man kassu olla, saman saami tsipa ka umma küllä üles kittä (nigu poliitigu hinnäst meile kittä tahtva).

Soovita kõigilõ valijilõ: kaegõ umalõ kandidaadilõ inne valimiisi näkko! Võimaluisi piäs tuu jaos löüdmä, parhilla omma nä häämeelega nõun esiki lihtsämbä rahva sisse tulõma.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit