Kats hiirt kino laoruumin

Kino laoruumin jürä hiir filmirulli. Tõõnõ hiir küsüs:

«Kas om ka hää film?»

«Ei tiiäki, raamat oll’ nigu parõmb,» kost jüräjä vasta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit