Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Filmikapp

 
Kaldtii veeren oll’ filmikapp. Sääl hoiti röntgenifilme ja sääl oll’ nagla otsan ka WC-võti.

Ütskõrd tulle traumapunkti kalamiis, kott kalloga üten. Oll’ iä pääl sadanu ja jalaluu är murdnu. Muidoki pidi tä haigõmajja jäämä.

Läts’ mõni päiv müüdä ja naksimi tundma imelikku halva haisu, mis läts’ õnnõ hullõmbas. Mõtõldi, et vast tsolgitoro vai ei tiiä miä viil.

Peräkõrd kiäki tuu koti halvas lännüisi kalloga leüdse. Vast oll’ kalitori põrmandu pääle jäänü ja kraamja nõstsõ tä jalost är kapi otsa.

Klaasliist arterin

 
Nuurmiis oll’ käe küünärvarrõ kotsilt klaasiga är lahknu. Kiirabi tõie tä haigõmajja.

Zgutt oll’ pääle pantu, a tuu es avita midägi. Verd kõik aig juusksõ. Sai sis ruttu operatsioonitarrõ ja lõikusõ aigu tull’ vällä, et pikk ja peenikene klaasliist oll’ lännü pikkupite täpsele arterihe. Ku es olõs nii ruttu haigõmajja saanu, sis võinu tä verest tühäs joosta. Jälleki üts kingit elo.

Tühä veeni

 
Kats kõrda um juhtunu, et nakka veenist verd võtma ja midägi ei tulõ, nigu olõssi veeni tühä.

Kai viil, et nõgõl liigus veeniga üten, no piät seen olõma. Mõlõmba kõrra oll’ tegemist viina võtnuidõ nuurmiihiga. Ja es saaki veenist verd kätte, tull’ arterist võtta.

Perän tohtri ütel’, et ku inemine um pur’on ja viil pelgäs kah, sis pidivägi veeni är kokko tõmbama ja verd ei tulõ.

Puul sukka sälän

 
Haigõmajja tull’ üüse nuur miis ihoalastõ, üten jalan oll’ õnnõ puul sukka. Terve iho oll’ peenükeisi lühkeisi ziletiterä jälgi täüs. Perän tulle jutu seen vällä, et tedä oll’ liinan pall’as röövitü, sis tsälgutõdu ja minemä lastu.

Puul kilekotti verd

 
Miis oll’ saega hindäle jalga lõiganu, zguti pääle tõmmanu ja autoga haigõmajja sõitnu.

Ku tä tohtri mano saiõ, oll’ jo puul vähämbät kilekotti verd juusknu. Säändse as’a juhtusõ sis, ku pandas veeniverejoosulõ zgutt pääle.

Kolm haigutamist

 
Tuudi vanamammi, kes oll’ õdagu nii kõvva haigutanu, et lõvvaluu oll’ paigast är lännü. Tõmpsimi sis paika ja tä läts’ kodo.

A kos, koton jäl haigut’ ja jäl lõug paigast. Pannimi sis vahtsõst paika ja sideme kah ümbre pää ja läts’ kodo.

Paari tunni peräst mammi jälki tagasi. Vot sis inämb niisama tõmbamisõga paika es lääki. Pidi lõikamistarrõ minemä ja narkoosin paika pandma..

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit