17.–18 mahlakuul peetäs Mõnistõ talorahvamuusõumin munapühinädälit. Saias tutvas Vana-Võromaa lihavõttõkombidõga. Lihavõttõjänesse oppasõ vanno ja vahtsit munapühikombit, mängitas mängõ, värvitäs munnõ, tetäs tsirkõ pesäkastõ ja munapühimakjuisi.

A 22.–24 mahlakuuni om säälsaman muusõumin kiviao nätäl. Kiviao opipäiv näütäs mi edevanõmbidõ ello ligi 5000 aastat tagasi.

Kiviao opipääväl saias teedä, määndse olli kiviao inemiisi huunõ, midä nä sälän kanni, kuis tulõ palama saiva ja määndsit süüke teivä, määndse olli näide anoma, tüüriista ja jahiriista.

Ligembät teedüst saa Mõnistõ muusõumi kodolehe päält monistemuuseum.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit