3.–4. lehekuul tulõ Moosten folgipido Mooste Elohelü. Seokõrd peetäs folgipidol juubõlit: pido esi saa 20 aastakka, Mooste mõisa 110 aastakka vanas.

Festivaali võistluskontsõrdil säädvä osavõtja vahtsõhe vormi Harglõ kihlkunnast peri laulu «Oi, tule üles!». Päält kontsõrtõ ja võigõlusõ omma huviliidsi jaos valla mõisa ja käsitüüliidsi koja, peetäs kirbuturgu, tulõtõdas edevanõmbit miilde, käüdäs üüse matkaman ja tetäs ka üts võro-seto hõimupido pikä lavva veeren.

Ligembät teedüst Mooste Elohelü folgipido kotsilõ saa kaia kodolehe moostefolk.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit