Seo nätäl peetäs Vanal Võromaal ja Setomaal Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälit. Tuu tähendäs, et mitmõ söögikotussõ pakva 17 euro iist kolmõkäügülist süüki. Söögi omma tettü päämidselt paigapäälitsest söögikraamist ja süüke nime omma võro keelen.

Parhillatsõst kohvikidõ ja restoraanõ nädälist võtva ossa kohvik Suur Muna Haanist, kohvik Koopatoit Piusalt, Kubija hotell-luudusspaa restoraan, Vegankohvik Kannel ja Stedingu kohvik Võro liinast, Ööbikoru Villa restoran Andreas ja Saarsilla talokohvik Rõugõst, Pesä hotelli restoran ja Tillu kohvik Põlvast, Veski Pubi Antslast, Toomõmäe talo kodorestoraan Maagõkõnõ ja Taarka Tarõ Setomaalt ja Sulbi kohvik.

Söögihuvilidsõ piät lavva kohvikun vai restoraanin varrampa kinni pandma. Kohvikidõ vai restoraanõ teedüst ja söögikaartõ saa kaia kodolehe visitvoru.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit