Pühäpäävä, 28. vahtsõaastakuul käve Osola rühmä kodotütre ja noorõkotka tõukõkelkõga Lämmijärve pääl. Pääle alostõdi Võhandu jõõsuust, kon tii pääle jäi suur koprapesä. Sääl tetti edimäne piätüs ja matkajuht kõnõl’ kopridõ elost.

Lämmijärve pääle jõudõn uuriti kalamiihi käest, kuis kalapüük lätt. Suurt kalaõnnõ silmä es paistu.

Edesi võeti tsiht Salosaarõ pääle. Saar om 14 hektärri suur. Kunagi oll’ sääl talo, tuulõveski ja restoraan. Saar om innembi olnu ka tunnõt laagripaik. Täämbä om saarõ pääl hulga kormoraanõ, ka rästikit ollõv sääl hulga. Saarõ ümbre uudistõdi kopridõ toimõndamisõ jälgi ja vannu kaitsõliine.

Tagasitulõgi pääl naas’ tuiskama ja tuul oll’ vasta. A huulmada tuust läts’ kelgumatk häste kõrda.

Terve Kristelle


Terve Kristelle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit