6.–7. radokuul 1982 peeti Kubija suusarato pääl Võro rajooni meistrivõistlusi. Sääl sai 5 kilomiitre suusatamisõn 5. kotussõ 63aastanõ kuulsa sporditegeläne ja sportlanõ Neeme Harri. Veteraanõ rehkendüsen sai tä muidoki 1. kotussõ.

Neeme Harri (1919–2011) oll’ spordimiis, kiä võistõl’ 14 spordiala pääl. Timä avvohinnakapin oll’ hulga medäliid nii suusatamisõ ku kergejõustigu iist.

1956. aastagast oll’ Neeme Harri nõvvokogo liidu meistrisportlanõ, 1970. aastast Eesti NSV teeneline sporditegeläne. 1995. aastagal valiti tä Võro liina avvukodanigus.

Pikkä aigu juhtsõ tä Võro spordikuuli, timä iistvidämisel sai valmis pargi palliplatsi, spordikooli maja, Kubija spordibaas ja Haani suusastaadion.
1961. aastagal oll’ tä üts Võro–Haani suusamaratoni iistvõtja, nii kõrraldaja ku võistlõja.

Suusataminõ oll’ Neeme Harri elämise viis ja tuuperäst om tä ka täämbädse vana pildi pääl kihotaman finiši poolõ 1982. aasta Võro rajooni meistrivõistluisil.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit