2016. aastagal eesti ja võro keelen ilmunu Laanõ Triinu latsiraamat «Vana katskinõ kass» ilmu no korea keelen. Taa om väikeisile latsilõ mõtõld raamat, kon kõnõldas lemmikeläjä ja ka inemise surmast.

«Ma püüdse taad raamatut kirotõn olla võimaligult universaalnõ ja ummõhtõ niipall’o konkreetne, et raamat periselt latsilõ rassõl momendil lohutust pakussi,» seletäs raamadu autor Laanõ Triinu.

Tuu takan, et raamat Eestist vällä sai ja no trükünumbrõga 2000 Korean vällä tull’, om välläandja Päike ja Pilv. «Olõmi ainumanõ Eesti kirästüs, kiä tege kuuntüüd professionaalsõ tõlkmisõiguisi müügi agendiga,» seletäs Reinmaa Katrin kirästüsest. Perämädse katõ aastaga om agent Barrouilleti Stephanie abiga müüdü kirästüse mitmõ raamadu tõlkmisõigusõ, noidõ hulgan Laanõ Triinu kassiraamadu uma.

A raamadu võõran keelen vällätulõk käü ei kipõstõ. «Tõlkmisõiguisi müügist raamadu tõõsõn keelen vällätulõkini või minnä kats aastakka. Nii omgi koreakeeline «Vana katskinõ kass» viil tõõnõ võõran keelen ilmunu raamat, mis mi kätte jõudnu om,» seletäs Reinmaa Katrin.

A mille korealasõ taad raamatut umma kiilde säädi tahtsõ? «Paistus, et eestläisi ja korealaisi elotunnõtusõn om midägi sarnast. Mõlõmba mi kirästüse sinnä müüdü raamadu kõnõlõsõ elost, vanas saamisõst ja surmast, a tegevä tuud helge ja kerge mooduga. Eestin ei olõ neo peris hariligu latsiraamatidõ teema. Mu jaos näütäs seo raamat, et ku kõnõlda lugu õkva süämest, sis jõud tuu ka tõisi süämide sisse ja või trehvädä, et esiki peris uutmalda ilmanukan,» löüd välläandja Reinmaa Katrin.

Raamadu om kujondanu kunstnik Pikkovi Anne ja ka koreakeeline variants ilmu timä piltega.

Jutu autor Laanõ Triinu pidä tähtsäs, et latsiga õks inämb kõnõldasi: «Inemise, kõnõlgõ latsiga, lugõgõ latsilõ! Surmast ja elost ja kõgõst muust. Sõs või luuta, et näist kah inemise kasusõ,» ütles tä.

Rahmani Jan


Raamadukaasõ kõrvuisi: «Vana katskinõ kass» korea keelen ja eesti/võro keelen. Kirästüse «Päike ja Pilv» pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit