2012. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõlõ ja kultuuriasotuisilõ, -ütisüisile ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvohinda, mink mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvo seen.

Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb.
Avvohinna alospaprõ ja ülessäädmise vormi lövväti Võro instituudi kodolehe wi.ee päält. Ettepanõgi pallõmi saata Võro instituuti aadrõssil Tarto 48, 65609 Võro vai e-postiga wi@wi.ee pääle radokuu 22. pääväs (22.02.2018).

Edimädse avvohinna saiva 2012. aastagal Orava kuul, Sõmmõrpalo latsiaia keelepesärühm ja Haanimiihhi nõvvokoda. Tõõsõ avvohinna saiva 2013. aastagal Haani kuul, Põlva latsiaia Mesimumm Meelespea rühm ja Krabi külätiatri. Kolmanda avvohinna saiva 2016. aastal Mammastõ latsiaia ja kooli keelepesä rühm, Mammastõ latsiaia ja kooli kavvanõ võro keele ja kultuuri oppaja Lepassoni Marju, Orava kuul ja Võromaa spordiliit.

Võro Instituut

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit