Võromaa poissõ bändi Tankist aviti üle-eestilidsel rokk- ja metal-bände konkursil Fubar 666 võidulõ ummamuudu olõminõ ja maskott Apokalüpsilehm.

«Mi muusiga tõmbas rahva käümä,» kõnõli Võro-lähküdse Räpo külä poisi Marksi Kevin (19) ja Kisandi Joonas (19) võidust (18.02.). Viil mängvä pundin Tormi Henry (19) Võrolt ja Laanelinnu Ivo (20) Verskast.

«Ma lihvi ekä luku iks väega hoolõga,» ütel’ pundi laululuuja ja laulja Kevin. Tä tege laulõs uma unõnäo, and tuld poliitiga ja ütiskunna pihta. «Üts populaarsõmb lugu om poliitilidsõ korrektsusõ kotsilõ: egä väiku as’a, näütüses geiabielo peräst om meil suur draama.»

Kevini pään sünnüse egäsugudsõ pöörädse mõttõ. Näütüses 2015. aasta suvõl võti poisi Võrol Katariina kerikun linti pümme uskmisõ vastadsõ luu.

Bändiga üten käü lava pääle lehmä pääluu, mille om kujondanu Apokalüpsilehmäs bändi kunstnik-mänedþer Parijõgi Rainer (21). «Pini tõi mõtsast pääluu, võtsõ tuu kuuli üten – opi Villändin metallitüüd –, pääle kasvati vasekihi elektroformimise tehnikan ja pandsõ lambi sisse,» selet’ nuurmiis.

Tankist taht anda vällä albumi «Unhuman». Päämidselt inglüskeelidse luu tulõ õnnõ stuudion sisse mängi. «Suvõl tahassi joba tuurita nii Eestin ku vällämaal,» ütel’ Joonas.

Poisi arvssi, et thrash metal’it võissi tävveste ka võro keelen tetä. Et kõgõ kõvõmb võro keele mõistja om Rainer, sis pandva nä panussõ timä pääle.

Sügüse uut Kevinit ja Joonast sõavägi. «Mul tuu vasta midägi ei olõ, no perän tulõ kats aastat hiussit kasvata,» arvas’ Kevin. «Ma olõ-i 11aastadsõst pääle kiilakas olnu…»

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Tankisti. Kevini (kural) ja Joonase vaihõl om Apokalüpsilehm. Harju Ülle pilt


Rainer. Henry. Ivo. Pildi eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit