Ellimi tuukõrd Sõprusõ kolhoosin. Sääl peeti kolhoosirahvalõ iks pidusiid ja võistluisi.

Oll’ 1986. vai 1987. aasta vastlapäiv. Pitu peeti vanan Tsäpsi koolimajan, liulaskminõ oll’ kolhoosikontori takan korgõ mäe otsan.

Kõik saiva kelguga alla sõita. Kõgõ pikõmba liu pääavvuhind oll’ põrsas.

Juhtu nii, et sõidu võitsõ mu meheveli Valmer. Midä tetä? Ellimi mehevelega saman ridaelamun, kon es olõ ei täl egä meil kohegi põrsast panda.
Veimi põrssa ämmä poolõ. Tä kasvat’ tsia üles.

Jõulus oll’ uma liha olõman. Puul sai ämmäle ja puul meile kolmõ pääle. Vot nii!

Niklusõ Mare

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit