Rahvas saa viil kuu aigu valli laulõ, midä naatas laulma tulõval Umal Pidol.

Vabariigi aastapääväs oll’ meeleperädse laulu vällä valinu 260 inemist. Kõgõ populaarsõmba olli Uma Pido popurrii (ütiskoorilaulu), «A mille?» (segäkoori), «Tulõ aga tulõ!» (naisikoori), «Ei olõ hullu» (miihikoori) ja «Puupää rock-n-roll» (latsikoori).

Ummi lemmikide puult saa helü anda nikani ku urbõkuu lõpuni (www.umapido.ee).

«Kel viil valimada, võisi kullõlda-kaia laulõ üten sõpru, koorikaaslaisi vai sugulaisiga,» härgüt’ Uma Pido vidäjä Laanõ Triinu. «Valiminõ võtt kül aigu, a tuu om hää aig üten häie võrokeelitside laulõga.»

Uma Pido tulõ 2.06.2018 Võro Kubijal laululava pääl.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit